Nästa hemtentamen ;(

Så här ser uppgiften ut :O Så nu jvl får jag fundera.. Har du ngn erfarenhet osv så kontakta mig… Jag har några fall…. men…..yuck. Tur jag jobbar natt så jag får fundera och ändå ha betalt 😛

Hemtentamen : Lagar

Formulera ett eget patientfall (dvs totalt 4 patientfall, du kan dock använda samma patientfall för LPT och ÖPT om du vill) för respektive lag:

  • ÖPT
  • LPT
  • LRV
  • LVM

I respektive patientfall ska du beskriva följande aspekter:

  • Förlopp: Från första kontakt till uppföljning. Exempel på vad som kan beskrivas: Hur kan det se ut när en patient vårdas under tvång? Hur ser kriterierna för respektive lag ut? Vilka åtgärder kan utföras med stöd i lagen? Innehåll i vården?
  • Ansvarsområden och samordning: Vem ansvarar för vad (instans/profession)? Vilka beslut får fattas av vilken instans/profession?
  • Delaktighet för patient och närstående. Hur kan vi arbeta för att stärka patientens delaktighet och autonomi, trots att hen vårdas under tvång?
  • Reflektioner kring för- och nackdelar med omhändertagande mot patientens vilja. Vad finns det för etiska svårigheter i arbetet med personer som vårdas under tvång som vi behöver vara medvetna om?

Uppgiften ska omfatta 6-10 sidor, inklusive försättsblad och referenslista. Använd dig av kurslitteratur samt valfri relevant litteratur. Referensteknik enligt APA.

Annons